Zahajujeme letošní sezónu

RC dráha Zábřeh připravená pro rok 2017Po dvou uskutečněných brigádách jsme připravili dráhu pro užívání. Dráha je otevřena jak pro členy našeho spolku, tak pro veřejnost. Jelikož údržba dráhy vyžaduje hodně pracovního úsilí a finančních prostředků, je potřeba se řídit pokyny pro užívání dráhy. Ty tady budou co nejdříve zveřejněny. Nečenové spolku mohou dráhu využívat pouze se svolením některého z členů výboru. Bez tohoto svolení může být uživatel vykázán správcem stadionu nebo vedením spolku.
Ale již nyní se můžete seznámit s tím, jak se na dráze chovat.

Jednání výboru SK o RC dráze.

Jak jsme Vás již několikrát informovali, p. Jašek spolu s předsedou SK p. Tempírem se neustále snaží prosadit svou a na místě naší RC dráhy, chtějí vybudovat rocvičovací dráhu pro atletiku. Za tímto účelem jsem s Davidem Pelikánem absolvoval jednání u p. starosty, na kterém jsme došli ke shodě o tom, že by RC dráha měla na stadioně zůstat. Zvláště, když jsme souhlasili s kompromisním řešením. V pondělí 27. 2.2017 se tedy konala schůze výboru SK, na který byli pozváni zástupci našeho spolku a atletiky. Ti přednesli svou vizi, kterou by jim mohla závidtět snad i pražská Juliska. Slyšeli jsme jak nutně tuto rozvičovací dráhu potřebují s historickým výkladem p. Jaška co atletika v Zábřeze dokázala. Jenže v 60. letech minulého století. Ani pan Jašek, ani pan Tempír nechtějí slyšet realitu, že v dnešní době zástupy nadšenců, kteří chtějí dělat dělat atletiku již  prostě nebudou.

Členská schůze spolku

V sobotu 25.2.2017 se uskutečnila pravidelná členská schůze našeho spolku. Do zasedací místnosti zábřežského stadionu se dostavilo 15 členů.
Přítomní si hned v úvodu vyslechli zprávu o hospadření, kterou přednesl Jan Prokš. Dále přednesl zprávu o činnosti za rok 2016 předseda spolku Martin Pelikán.
Nejdůležitejším bodem schůze však byla situace kolem naší RC dráhy.

Slovo předsedy na začátku roku 2017

Vážení členové a příznivci našeho spolku. Především bych Vám chtěl popřát do roku 2017 hodně zdraví a osobní spokojenosti, závodníkům velké potěšení z našeho modelářského sportu. Máme před sebou novou sezónu, ve které máme oproti roku 2016 hodně napravovat. Nemyslím tím sportovní výsledky, ale vlastní činnost. V roce 2016 jsme dokázali přebudovat naši dráhu na skutečně kvalitní, konkurence schopnou trať. Už v květnovém závodě Kopecký Cup si všichni zúčastnění dráhu pochvalovali. Vrcholem pak byl závod mistrovství ČR, který se jel v Zábřeze 20. srpna a podle zúčastněných to byla velmi dobrá dráha. Jedna z nejlepších v ČR (podle vyjádření soutěžících i mistra ČR Káji Novotného). K tomu přispělo i kvalitní zázemí v areálu zábřežského stadionu. V tuto chvíli si řeknete: co je tedy třeba napravovat?

To se dozvíte v detailu tohoto článku.

RC kroužek 2017

V případě zájmu otevřeme v lednu 2017.

Žákovský RC kroužek.

Probíhat by měl v zasedací místnosti na stadionu a to 2x do měsíce. Termíny schůzek se domluví na první schůzce a budou se vyhlašovat průběžně.
Termín schůzek bude zveřejňován na našich klubových stránkách.

Uzávěrka přihlášek: 31. 3.2017